E-learning Keurmerk veilig uitgaan

Er komt heel wat bij kijken als het gaat om de veiligheid van een uitgaansgebied. Om na te gaan of iemand die hierbij betrokken is voldoende kennis bevat om deze taak goed te kunnen doen, heeft het KVU een e-learning ontwikkeld. De bouw werd verzorgd door een andere partij, aan ons was de opdracht gegeven om hier een passende vorm bij te vinden.

Klant:
CCV

Uitvoering:
illustratie

Bureau:
hAAi

Na de nodige besprekingen met opdrachtgevers en bouwers,  kregen we overzicht van alle vragen, eisen en mogelijkheden. Nadat we dit in kaart hadden gebracht waren we er over uit dat het een e-learning zou worden die wij zouden visualiseren.

Uiteindelijk hebben we als basis voor de e-learning een virtuele stad geïllustreerd, genaamd Stapperdam. Deze virtuele stad bestond uit verschillende gebieden die je moest doorkruisen door middel van het juist beantwoorden van de vragen.

Zoals wel vaker bij een opdracht waren er meerdere voorstellen. Eén van die voorstellen was het monitoren van kennis. Waarbij visuele meters een overzicht konden maken van de huidige kennis van zaken.

Een andere oplossing was het gebruik van blokken en iconen die een meer stap-voor-stap proces hanteerde.